Licencija ir įmonės duomenys

Licencija ir įmonės duomenys

KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS LICENCIJA

SIA „Join Up Baltic“
Registracijos numeris: 50203351701
Juridinis adresas: Vienības gatvė 109, Ryga, LV-1058
El. paštas: [email protected]

Bankas: Paysera LT, UAB
IBAN Nr. LT633500010014637460

Sąskaita mokėjimams:
Bankas: Rietumu Banka
IBAN Nr. LV61RTMB0000701801163

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas – AAS “BTA Baltic Insurance Company“
reg. nr. LV40103840140, Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvia
Pažymėjimo nr. LV22-35-10000043-2

License and company details
logo-up icon